Skip to main content

Cape Town Marriages 1766

 

page 28

1766

Den 12 Januarij
Johannes Spruijt, van Utrecht,
Burger alhier, Wed:w met Jacoba
Dorothea Jacobsz van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 16 Februarij
Louis Simons van de Caab, Burger alhier, Jongman,
met Clara Dirkse, Wed:w van den vrijswart
Thomas Arends

Den 9 Maart
Christiaan Pieter Brand, van Cabo de Goede Hoop,
Burger alhier, Jongman met Gesina Maria
Verweij, van Cabo voorn:d Jonge Dogter

Den 23 Maart
Nicolaas Johannes Mulder, van Cabo de Goede
Hoop, Jongman met Sara Helena Van der
Heever van Cabo voorn:d Jonge Dogter

Den 6 April
Johannes Marthinus Horack, van Cabo de Goede
Hoop, Adsisstent in dienst der E: Comp: Jongman met
IJda Margaretha Adleda van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 27 April
Jacobus Henricus Beck van Cabo de Goede Hoop
Boekhouder en gewesen Secunde te Banjermassing, Jongman
met Elizabeth Jacoba Lafebre van Cabo voornt: Jonge Dogter


Den 18 Meij
Christiaan Ludolph, van Spangenberg, Burger alhier, Wed:r
met Maria van Hoeding van Cabo de Goede Hoop, Wedw. wijlen den
medeburger Johannes Simonsz

Jacobus Fredrik Grijling, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Anna Franken van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 25 Meij
Rudolph Hendrik Paulman van Brunswijk Burger alhier, Jongman
met Martha Maria le Roux van Cabo de Goede Hoop, Wedw. wijlen den burger
George Diederik Frisintveld

Den 8 Junij
Joost Reinhard van As van Cabo de Goede Hoop, Burger
Lieutenant aan Stellenbosch, Jongman met Wilhelmina
de Waal van Cabo voornt: Jonge Dogter

Johannes Anthonisz van de Caab, Burger alhier, Jongman met Eva
mede van de Caab, Vrijgegeven lijfeigen

Den 15 Junij
Leonard Walbut, van Lauperham, Burger alhier Jongman
met Magdalena Muller van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 6 Julij
Lodewijk Vigtenaar van Hessen Homburg Burger alhier Jongman met
Johanna Bock van Cabo de Goede Hoop Weduwe wylen den medeburger Johan Hendrik Vos

Den 13 Julij
Honoratus Maynier, van Leipsig Burger alhier Weduwnaar met Hester Nusser van Cabo de
Goede Hoop, Weduwe wylen den boekhouder en ordinair gecommitteerde Jan Fredrik Pricelius

Den 13 Julij
Fredrik August Redel van Saxen Gotha Burger alhier Weduwnaar met Anna Catharina Conterman
Weduwe wylen den boekhouder Otto Willem Rotenburg


page 29

1766

Den 20 Julij
Cornelis van Nierop van Rotterdam Zoldaat in dienst der E: Comp: Jongman met
Barbara Aletta Laurens van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 17 Augustus
Joseph Jone, van Rennes in Bretagne, Zegelslager in dienst der E: Comp: Jongman met
Catharina Lagerensberg van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Johan Pieter Feyl, van Oberndorf, Coperslager in dienst der E: Comp: Jongman met
Johanna Sophia Greyling van Cabo voornoemd, Weduwe wylen den burger Albregt Herrolt

Den 28 September
Nicolaas Bas, van Cour in Switserland, Eerste Coetsier op ’s E: Comp:
paarden-stal alhier, Jongman met Catharina van Hoorn,
Wed:w wijlen den burger Paul Tets

Den 12 October
Johan Georg Lamprecht, van Cabo de Goede Hoop, Cuijper in dienst
der E: Comp: Jongman met Anna van Dijk,, van Cabo voorn:t
Jonge Dogter

Den 26 October
Johan Wilhelm Lütgens, van Bleckede, Vaandrig in dienst der E: Comp:
Jongman met Florentina Raak, van Cabo de Goede Hoop, Jonge
Dogter

Den 2 November
Pieter Swart, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellenbosch,
Wed:r met Jacoba Margaretha Swart, van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 2 November
Paul Hendrik Mulder, van Saxen Lauwenberg, Burger alhier
Jongman met Catharina Milhuijsen, van de Caab ,
Vrijgegeevene Lijveijgene

Den 9 November
Gerrit Coesee, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Johanna Elizabeth Romond, van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 9 November
Matthiam le Roux, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Wed:wr met Petronella Catharina Leever, van Cabo voorn:t
Jonge Dogter

Den 9 November
Casper Breves, van Braamas,Burger alhier, Jongman met
Alida van Wijk, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 23 November
Nicolaas Dominicus Heijning, van Cabo de Goede Hoop, Adsisten in
dienst der E: Comp:, Jongman met Maria Johanna Raak,
van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 23 November
Adriaan Mijland, van Boegis met Regina Cornelisse,
van Macasser

Den 14 December
Nicolaas Russouw, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Jongman met Anna Maria Rousselet, van Cabo voorn:
Jonge Dogter

Den 28 Dec:
Frans Hendrik Stapelberg, van Stade Burger alhier, Jongman
met Maria Elizabeth Pieterse van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

 

Getrouwt 30 paar

  • Hits: 5889

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions