Skip to main content

Cape Town Marriages 1767

 

Page 30

1767

Den 4 Jan:
Godlieb Fredriech Ranft, van Lejpzig, Chirurgijn
in dienst de E: Comp:, Wed:r met Agatha Geertruij van
der Schijf van Cabo de Goede Hoop. Jonge Dogter

Jan van Ceijlon met Johanna van Bengalen
Beijde vrijgegevene lijfeigen

Den 11 Jan:
Jacobus Michiel van Koppen, Burger alhier met Anna
Elizabeth Kluisman. Beide van de Caap

Den 25 Jan:
Lambertus Uijting, van Delfshaven, Opper-chirurgijn in dienst de E: Comp:, Wedr:
met Johanna Dorothea Truter van Cabo de Goede Hoop. Jonge Dogter

Lucas van Bengalen met Johanna van Bougies.Beide vrijgegevene lijfeigenen

Den 4 Febr:
Jan Anthon Bonning an Bremen,Burger alhier, Jongman
met Helena van de Caab. Vrijgegevene lijfeigen

Den 8 Febr:
Eduard Christiaan Hauman, van Riga, Burger aan Drakenstein,
Wedr. met Helena Catharina Krigel van Cabo de Goede Hoop. Jonge Dogter

Den 15 Febr:
Johannes Blankenberg, van Cabo de Goede Hoop, Boekhouder
en Secretaris van Swellendam, Jongman met Anna
Elizabeth de Waal van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 22 Febr:
Johannes Wessels, van Cabo de Goede Hoop, Burger van Stellenbosch, Jongman
met Cornelia Stein van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 1 Maart
Ferdinand Christiaan Keijer, van Biedingen, Soldaat in dienst der E: Comp:, Jongman
met Elizabeth Plagman van Cabo de Goede Hoop. Jonge Dogter

Den 8 Maart
Abraham a de Haan, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Christina Alesia Eversdijk van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 15 Maart
Erik Gustavus Aspeling, van Lierbek, Burger alhier, Jongman
met Hillegonda Coetzeë van Cabo de Goede Hoop. Jonge Dogter

Den 29 Maart
Jan de Boer, van Jever, Burger aan Stellenbosch, Jongman met
Hester van de Caap. Vrijgegeven lijfeigen

Den 24 Meij
Willem Paulsen van de Caap, Burger alhier, Jongman met
Elisabeth Christoffellina Stentz van de Caap, Jonge Dogter


Den 31 Meij
Jan Daniel Holst, van Amsterdam, Burger alhier, Weduwnaar met
Alletta Johanna Biesel van Cabo de Goede Hoop. Jonge Dogter

Den 12 Julij
Johan Georg Loekner, van Manheijm, Wgen-
rijder (sic) in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Johanna Geertruijda Verbeek van Cabo,
Wed:we wijlen Hendrik Bauwmeester


Page 31

1767

Den 2 Augustus
Jacob Jacobse van de Caab, Burger alhier, Jongman
met Sophia mede van de Caab, Vrijgegevene lijveijge

Den 6 Augustus
Johannes Jacobus van Rheenen, van Cabo de Goede
Hoop, Burger alhier, Jongman met Catharina
van der Trants, mede van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 13 Septeber
Jan la Mort, van Zutphen, Mattroos in
dienst der E: Comp:, Jongman met Johanna
Adriana Coetsee van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 10 October
Godfried Christiaan Zieteman, van
Odenzee uijt Funen, Burger alhier,
Wed:nr met Willemina Bartina Langeveld,
Jonge Dogter, van Cabo de Goede Hoop

Den 29 November
Johan Anthonij Hitsman, van Hanover,
Burger alhier, Wed:nr met Johanna
Barbara Oberholster van Cabo de Goede
Hoop, Wed:w van Dirk de Jong

Fredrik Heijneman, van Metmar, Bosch:r
in dienst der E: Comp:, Jongman, met Anna
de Weege, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Johannes Simon Ackerman, van Cabo,
Jongman met Maria Magdalena
Oud-Camp, mede van Cabo, Jonge Dogter

Den 20 December
Coenraad Schreijn, van Saxen Eijsenach,
Burger alhier, Wed:r met Clara Maria
Pietersen, van de Caab


Getrout gedurende dit jaar 24 paar

 

  • Hits: 5943

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions