Skip to main content

Cape Town Marriages 1765


page 25

1765

Den 6 Januarij
Johannes Christiaan Brenneker, van Meynertshagen, Burger
alhier, Jongman met Jacoba Petronella Vastenhoven van
Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 13 Januarij
De Heer Willem Vrugt, van Amsterdam, Capitein ter Zee en
Equipagie Miester alhier, Weduwnaar met Juffr. Isabella Ange-
nita Heijning van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 27 Januarij
De Heer Pieter Haeker, van Amsterdam Lid in den E: Agtb: Raad van
Politie, mitsgaders koopman en keldermeester in dienst der E: Comp:
alhier, Weduwnaar met Juff: Johanna Sara Hooveman weduwe wylen
den E: Agtb: Heer Meester Jan van Oorschot, in leven Ordinair Lid
in den E: Agtb: Raad van Justitie tot Batavia

Den 10 Februarij
Hendrik Meyer, van Bremen Burger aan Stellenbosch, Weeduwnaar
met Beatrix Martens van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 17 Februarij
Jan Hendrik Hofmeyer, uit de Graafschap Lingen in 't Caspel Ip-
penbuuren, Baas van 's Comps: post de Schuur, Weduwnaar
met Anna Spiegelberg van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 17 Maart
Dirk Snith, van Cabo de Goede Hoop Burger alhier Jongman
met Anna Elisabeth Hess van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Den 7 April
Hans Hendrik Jallas, uijt het Bisdom Altren
in ’t Holsteijnsche gelegen, Soldaat in dienst der
E: Comp:, Jongman met Anna Chrristiana
van Dijk van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 14 April
Frans Brende, van Bamberg, Burger
alhier, Jongman, met Debora Willemse,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 12 Maij
Joachim Hendrik Borgweedel, van Meeklenburg,
Boek-houder in dienst der E: Comp:, Jongman,
metRegina Geertruijda Heems van Cabo de
Goede Hoop, Weed:w wijlen den adsistent Jan
de Burlet, Everhardsz:

Den 12 Maij
Carel Kirchman, van Haarburg Substituit
Geweldiger in dienst der E: Comp: alhier,
Jongman, met Maria Magdalena Martens,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 12 Maij
Johan Tobias Meijnhard, van Baagstedt, Burger
alhier, Jongman met Hendrina van de Caab,
Vrijgegeevene lijfeijgene

Den 19 Maij
Hendrik Stade, van Cabo de Goede Hoop, Burger
alhier, Jongman, met Barendina Barentse,
van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 26 Maij
Salomon Bosch, van Neurenberg,Baas
Houd-capper in dienst der E: Comp:, wede:r met
Gesina Martens van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter


page 26

1765

Den 26 Maij
Jan Janssen, van Holsteijn, Burger alhier,
Jongman, met Johanna Magdalena Eijkenstroom,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 2 Junij
Petrus Ludovicus le Sueur, van Cabo de Goede Hoop,
Pakhuijsm:r in dienst der E: Comp: alhier, Jongman
met Catharina Jacoba de Wet van Cabo voorn:t,
Jonge Dogter

Den 2 Junij
Christiaan Nicolaas van Macasser, Vrijgegeeven
lijveijgen, met Johanna Christina van de Caab

Den 9 Junij
Christiaan George Maasdorp, van Cabo de Goede Hoop
Burger-Cornet alhier, Jongman, met Elsabe
Helena Emzighoff van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 9 Junij
Samuel van Siam, met Susanna van Malacca, beijde
vrijgegeevene lijv-eijgenen

Den 9 Junij
Galart van Balij, met Johanna van de Caab, beijde
vrijgegeevene lijv-eijgenen

Den 16 Junij
Jan Cornelis Schroder, van Amsterdam, Burger alhier,
Jongman, met Johanna Willemina Raams Weed:w
wijlen den onderzeijlmaker Willem Sitfaast

Den 21 Julij
Albertus Johannes Meijburg, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Jongman, met Femma Posthumus van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 28 Julij
Johan Wilhelm Warnick, van Bronswijk, Wagen Rijder in
dienst de E: Comp: Jongman, met Catharina Mullenkam
van Reë, Wedw: wijlen den burger Andries Meijer

Den 4 Aug:
George Nicolaas Stark, van Amsterdam, Organist in dienst der
E: Compag: alhier, Jongman met Johanna Sophia van der Poel,van
Cabo de Goede Hoop, Wedw. wijlen den burger lieutenant Gijsbert Rogier

Den 18 Aug:
Ernestus Mostert Jansz: van Cabo de Goede Hoop,Burger alhier Jongman
met Helena Fasen van Cabo voorn:t Jonge Dogter

Johan Volraad, van Thüringen, Burger alhier, Jongman, met
Anna van Jacoba van de Caab, Vrijgegeven lijfeigen

Den 25 Aug:
Johan Andreas Schultz, van Valsted, Vaandrig in dienst der
E: Comp: alhier, Jongman met Martha Aletta Eksteen van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Johannes van de Cust, met Flora van Bengalen beijde vrijgegevene lijfeigen

Petrus van Bengalen, met Flora Rio de la Goa, beijde vrijgegevene lijfeigenen

Den 1 Sept.
Johannes Sigismundus Hoeve, van Altona Schipper in dienst der E: Comp:, Jongman
met Catharina Cornelia de Waal van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Servaas de Kok, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongmanv met Maria Magda[lena]
Mostert,van Cabo voorn:t, Jonge Dogter

Jan Swart Jansz:, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellenbosch, Wedw:
met Johanna le Roux,van Cabo voornt: Jonge Dogter


page 27

1765

Den 8 Sept:
Tobias Rogiers, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman met
Maria Elizabeth van Ellewe, van Cabo voornt: Jonge Dogter

Pieter Cachaut, van Tweebruggen, Burger alhier, Jongman, met Anna Catharina
Jansen van de Caab

Den 15 Sept:
Johan Nicolaas Meeser, van Hessen Cassel, Sergeant
in dienst der E: Comp: alhier, Jongman, met Neeltje Brand
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 29 Sept:
Fredrik Jansen Poolman, van Weender in Oost Friesland, Burger alhier,
Jongman, met Sara Elizabeth de Kat, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Pieter van Papendorp, van Utrecht Burger alhier, Jongman, met Johanna
van Graanen , Wedw: wijlen den onderzeilmaker Harmen Schild

Den 13 October
Johannes Stephanus Maritz, van Cabo de Goede Hoop Burger alhier, Weduwnaar met
Martha Maria Pienard van de Caap

Den 13 October
Carolus Augustus Freislich, van Dantsig, Schrijver in ’t ambagtskwartier in dienst der E: Comp:
Jongman met Johanna Margaretha van der Stap van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 27 October
Jacobus Rohland, van Over Cassel uit de Paltz Burger alhier, Jongman, met
Susanna Heijdenrijk van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 27 October
Jan Hendrik Nijhoff, van Wernroode, Burger alhier Jongman met
Cornelia van de Caap

Den 3 November
Hendrik Brend, van Amsterdam Burger alhier Weduwnaar
met Joanna Magdalena van de Caap Vrijgegeven lijfeigene

Den 10 November
Willem Wessel Wessels, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan Stellenbosch, Jongman met
Elisabeth Fourie van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Den 10 November
Wilhelmus de Kruger, van Keulen Burger alhier Weduwnaar, met
Maria Elisabeth Meijer Weduwee wijlen den duijkelaar der E: Comp: Paulus Beek

Den 10 November
Bartholomeus Schonke de jonge, van Cabo de Goede Hoop Burger alhier Jongman, met
Maria Elisabeth van Ellewe van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Den 17 November
Jan Jansz de Bruijn, van Holstein, Burger alhier Jongman met
Catharina Margaretha Schildmeijer van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 8 December
Adriaan de Nicker, van Cabo de Goede Hoop Burger alhier, Jongman met
Maria Dorothea Truter van Cabo voornoemd Jonge Dogter

 

Getrouwt in dit jaar 46 paar

 

  • Hits: 6387

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions