Skip to main content

Cape Town Marriages 1762


Page 17

1762

Den 3 Januarij
Johan Frederik Israël, van Dielingen, Burger alhier, Jonkman met Agnieta
van de Caap

Den 24 Januarij
Christiaan Joël Ackerman, van Cabo de Goede Hoop Burger alhier, Jongman, met
Anna Susanna van Helsdingen van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 24 Januarij
Hendrik Zeyler, van Hanau, Burger alhier, Jongman, met Hester Fleck van
Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 7 Februarij
Johannes Minne, van Warburg, Zoldaat in dienst der E: Compagnie, Jongman
met Geertuyd Kluysman van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 14 Februarij
Dirk Holland, van Delot, Capt: Lieutenant in dienst der E: Comp:, Jongman
met Maria Catharina Swellengrebel van Delot, Jonge Dogter

Den 14 Februarij
Pieter Casper Broeders, van Husum in Holstein, Adsistend in dienst der E: Comp:
Jongman met Elsabe Cornelia Colyn van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 14 Februarij
Dirk Weesberg, van Cabo de Goede Hoopm Burger alhier, Jongman met
Maria Rosalina Hofman van Cabo voornoemt

Den 21 Februarij
Godlieb Friederich Ranft, van Leipzig, Ondermeester in 's E: Comp: hospitaal
alhier, Jongman, met Helena Zappel van Cabo de Goede Hoop, Weduwe wylen
den burger Pieter Meyer

Den 21 Februarij
William Williams, van York, Stuurman van het aanweesend Engels koningschip
The Chatham, Jongman met Anna Maria Prins van Cabo de Goede Hoop

Den 28 Februarij
Johannes Beck, van Kirkheim, Burger alhier, Jongman met Susanna
Koelike van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 7 Maart
Barend Akkerhuijs, van Amsterdam, Burger alhier, Jongman met Johanna
Elisabeth Cuylets van Cabo de Goede Hoop, weduwe wijlen den mede burger
Johan Godlieb Crausens

Den 4 April
Johannes Theodor van de Werth,
van Gennip in ’t Hertogdom Cleeff,
Bedienaar des Goddelijken Woordts, Jongman
met
Maria Hendrina Blankenberg van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 4 dito (April)
Hermanus Lucas Krous, van Cabo de Goede Hoop
Burger alhier, Jongman, met Johanna Stols
van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 11 April
Johannes Fischer, van Abterode in Hessen, Extarordinair
Vuurwerker in dienst der E: Comp:, Jongman met
Alida Johanna Heufke van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 11 dito (April)
Jacob David Kristens, van Riga, Burger alhier,
Jongman, met Gesina Hendrina Beeneke,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter


Page 18

1762

Den 18 April
Ockert Mostert, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
met
Anna Catharina Laubser van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 9 Meij
Reinhard Keth, van Bingen in Keurmaintz, Burger alhier, Jongman, met
Johanna Roos van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 16 Meij
Johan Daniel Wieser, van Cabo de Goede Hoop, Burger Vaandrig alhier,
Jongman, met Anna Dorothea Hiebner van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 22 Meij
Christiaan Ludolph Neethling, van Wildberg,
Onder-Coopman en Secretaris van den Raad van Justitie
alhier, Jongman, met Maria Magdalena Storm,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 6 Junij
Jan Lombard, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan
Drakensteijn, Jongmanm met Berentje Maria
Catharina Blom van Cabo voornt., Jonge Dogter

Den 6 dito (Junij)
Carl Fredrik Colbé, van Cabo de Goede Hoop,
Burger alhier, Jongman,
met
Maria Magdalena de Wens van Cabo voornt.
Jonge Dogter

Den 6 dito (Junij)
Willem Sitvast, van Amsterdam, Zeijlmaker in
dienst der E: Comp:, Jongman,
met
Johanna Wilhelmina Raams, van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 27 Junij
Johannes Nicolaas Buijs, van Cabo de Goede Hoop, Jongman
met
Anna Louisa Jordaan van Cabo voornt., Jonge Dogter

Den 4 Julij
Jazon van de Cust, met Elisabeth van Boegies, Vrij-
gegevene lijf eijgenen

Den 11 Julij
Godlieb Andries Willer, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
met Maria Elizabeth Bosman van Cabo voorn: Jonge Dogter

Den 18 Julij
Moses Davids van de Caab, Burger alhier, Jongman, met Anna
Elizabeth Pilliers van de Caab

Den 18 Julij
Jan Willem van Macasser met Johanna van Bengalen
Vrijgegeven lijfeigene

Den 25 Julij
Johannes Krugel, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Wedw: met
Maria Claudina Jourdaan van Cabo voorn: Jonge Dogter

Den 29 Aug:
Laars Holtman, van Stockholm, Burger alhier, Jongman
met Anna Catharina Frappë van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter


Page 19

1762

Den 5 Septemb:r
Steven van Bruiswaart, van Leiden, Burger alhier, Wed:r met Johanna
Regina Zaaijman van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 5 Septemb:r
Haije Jansz Swartzenburg, van Lier, Burger alhier, Jongman met Catharina
Pieternella Prettensteen van Cabo voorn:

Den 19 Septemb:r
Martinus Hermanus le Roes, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Magdalena Colijn van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 19 Septemb:r
Adolph Danielsz, van de Caab, Wed:r met Helena Adriana Davidsze
mede van de Caab

Den 26 Sept:br
Martinus Akkerman, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Alida Jacoba Buijs van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 26 Sept:br
Johan Christiaan IJselle, uit Canton Bern, Burger alhier, Jongman, met
Johanna Dorothea van Dalen van de Caab

Den 10 October
Roelof Andriesz, van Halmstad, Burger alhier, Jongman, met Rosina
Dorothea Arends van de Caap

Den 10 October
Harmen van Oolen, van Bremen, Burger alhier, Jongman, met Maria
Pera, laatst Weduwe van Govert Francke

Den 24 October
Hendrik Andreas Trüter, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Weduwnaar
met Susanna Catharina Victor van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 24 October
Jan Michel Sotie, van Broeksol, Burger alhier, Jongman met Sara Maria Nielson
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 31 October
Johan Christoffel Luster, van Altendorff, Burger alhier, Jongman met Maria
Sophia Drewes van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 14 November
Andries van Bengalen met Magdalena van Bengalen, beide vrygegevene
lyfeigenen

Den 21 November
Petrus Johannes Meyer, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met Anna
Juliana van den Hever van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Den 28 November
Willem Valentyn, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met Francina
Elisabeth Aillé van Cabo voornoemd, Weduwe van Johannes van Beelen

Den 28 November
Daniel Jansz van de Caap, met Johanna van Mandhar, beide vrygegevene
lyfeigenen

Den 26 December
Johan Joost Steinberg van Hessen, Burger alhier, Weduwenaar met Anna Maria
Knoetse van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter


Getrouwt te zamen 45 Paar

 

  • Hits: 6116

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions