Skip to main content

Cape Town Marriages 1763

 
Page 20

1763

Den 2 Januarij
Servaas de Kock, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Weduwnaar, met
Jannetje Smuts van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Den 23 Januarij
Jan Albert van Niewkerken, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Helena Elizabeth Overholster van Cabo voorn: Jonge Dogter

Den 13 Februarij
Jan Frederik Staakman, van Saxenhagen, Burger alhier, Jongman
met Anna Elizabeth del Port van Cabo de Goede Hoop, Wed:w wijlen
den mede burger Pieter Jurgens

Den 20 Februarij
Johannes Sebastiaan van Namen, van Amsterdam, Onderkoopman
en Essaijeur in dienst der E: Comp:, Jongman met Alberta Blankenberg
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 27 Februarij
Johan Valentijn Swieger, van Badersleben, Burger alhier, Jongman
met Elsje Sophia Visser van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 3 April
Johan Victor Eelers, van Cabo de Goede Hoop, Burger
alhier, met Petronella Jacoba de Necker van Cabo
voornt. Jonge Dogter

Den 1 Maij
Ernst Fredrik Weepener, van Cabo de Goede Hoop, Burger
alhier, met Aletta Catharina Verijn van Cabo
voornt. Jonge Dogter

Den 8 Maij
Jacob Davidz van de Caab, met Suzanna Jacoba
van Boegis

Den 22 Maij
Andries Meijer, van Dantzig, Burger alhier, Wed:w
met
Catharina Mullekamp, van Rees, Jonge Dogter

Den 29 Maij
Andreas Everhardus van Braam Houckgeest, van Werkhoven
Adsistend Carga bij 's Comp: directen vaart en handel
op China, Jongman, met juff:w Catharina Cornelia
Geertruijda van Reede van Oudshoorn van Cabo
de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 29 dito (Maij)
Marcus Jacobus Croese, van Coppenhagen, Burger aan
Swellendam, Jongman, met Margaretha Peijl,
van Cabo de Goede Hoop, Wed:w wijlen den land-bouwer
Johannes Grobbelaar

Den 5 Junij
Philip van den Berg, van Rotterdam, Baas der scheeps timmer[lieden]
van 's E: Comp: werff alhier, Jongman, met Lucretia
Mijma, van Groot-Husum, Jonge Dogter

Den 19 Junij
Clamer Huijskens, van Campen, Opperchirurgijn in dienst der
E: Comp:, Jongman, met Johanna Catharina Tamé van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter


Page 21

1763

Den 10 Julij
Justus Amelong, van Alynsdorp in Hessen, Baas Wagemaker
in dienst der E: Comp:, Weduwnaar met Aletta Alida
Wek van Cabo de Goede Hoop, Weduwe van wijlen den bur-
ger Michiel Deinhart

Den 31 Julij
Otto Reeskens, van Holstein, Baas Smid in dienst der E: Comp:
Jongman met Johanna van de Caap, Weduwe van Frans
Adamze

Den 21 Augustus
Coenraad Schreen, van Saxen Eisenag Burger alhier, Jongman
met Barbara Vogelsang van de Caap

Den 28 Augustus
Jan Willem Lutzen, van Witmond in Oostvriesland, Burger
alhier, Jongman met Elisabeth Maria Ras van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 28 Augustus
Jan Adam Meyer, van Hoedenburg, Burger alhier, Weduwnaar
met Catharina Hofin van Cornelle Munster, Jonge Dogter

Den 11 September
Thomas Fredrik Dreyer, van Cabo de Goede Hoop Bur-
ger alhier, Jongman met Christina Frank van Cabo
voornoemd, Jonge Dogter

Den 18 September
Mr. Jacobus Johannes le Sueur, van Cabo de Goede Hoop
Landdrost van Stellenbosch en Drakenstein, Jongman, met
Johanna Hillegonda de Wet van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 16 October
Ditloff Zeeman, van Bruunt-buttel,
Burger alhier, Wed:r met Hendrina
Engela van Cabo de Goede Hoop, Jonge
Dogter

Den 30 October
Philip Jacob Maek, van Wijnheijm,
Kuijper in dienst der E: Comp:, Jongman,
met Christina Maria Martens van
Cabo de Goede Hoop, wed:w wijlen den
burger Jan Marten Gijsinger

Den 6 November
Johan Leonhart Riel, van Manheijm,
Burger alhier, Jongman, met Johanna
Elisabeth Spillinger van Aalen
in ’t Hanoversche geleegen

Den 20 November
Gerrit Christoffel Muller, van Dep-
stede, Onderstuurman in dienst der
E: Comp:, Jongman, met Helena
van Smittenberg van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 20 November
Jan Christoffel Clofford, van Stock-
holm, geweeze Bootsman op 's E:
Comp: werff alhier, wed:w met Anna
Maria Kris van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter


Page 22

1763

Den 20 November
Jan de Waal, van Duijnkerken, Kock in 's E: Comp:
hospitaal alhier, met Maria Magdalena
Hunder, van de Caab

Den 27 November
Pieter Domus, van Middelburg, Opper Chirurgijn
in dienst der E: Comp:, Jongman, met sara Helena
de Wit van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 27 November
Denijs Aillij, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Wed:r met Johanna Barandina Kuijpers, van
Cabo voornd. Jonge Dogter

Den 27 November
Philip Tuchs, van Dijks Heijm, Burger alhier, Jongman
met Johanna Dorothea Bam, van de Caab

Den 27 November
Hermanus van der Schijff Jansz: van Cabo de Goede
Hoop, Burger alhier, Jongman, met Johanna
Margaritha Boomhouwer, van de Caab

Den 27 November
Johan Andreas Cramer, van Colln in Keur-Saxen
geleegen, Kocksmaat in 's E: Comp: hospitaal
alhier, Jongman, met Magdalena Gabrielze
van de Caab

Den 4 December
Jacob Taillard, van Doornik, Wed:r met Elisabeth Buijs
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 11 December
Matthijs van Eijsden, van Oldenburg, Pompemaker in dienst
der E: Comp:, Jongman, met Aletta Josina Luijt, van Cabo
de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 18 December
Nicolaas van Wielligh Mattheusz: van Cabo de Goede
Hoop, Burger alhier, Jongman, met Gerharda de Jong
van Cabo voornt. Jonge Dogter


Getrouwt ’t zamen 34 paar

 

  • Hits: 5775

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions