Skip to main content

Cape Town Marriages 1761

 

Page 14

1761

Den 4 Januarij
Johannes Christiaan de Goede, van Cabo de Goede Hoop,Burger
alhier, Jongman met Maria Magdalena Mostert van
Cabo voornoemt Jonge Dogter

Den 11 Januarij
Johannes Pagen, van Rosenburg Burger alhier, Jongman met
Lamie Cornelia Tas van Amsteldam

Februarij

Den 8 sten Februarij
Johannes Roep, van Hanau Burger alhier, Jongman,met
Anna Elisabeth Staf van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 15 Februarij
Christiaan Ludolph, van Spannenberg Soldaat in dienst de E: Compagnie,
Jongman, met Aletta Jacoba Wolters van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 15 Februarij
Johan Hendrik Bender, van Berlijn, Derte waak op ’t aanweesend
retourschip de Vrouwe Petronella, Jongman met Beatrix Brand
van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 22 Februarij
Lambertus Uiting, van Delfshaven Opper Chirurgin van ’t aanweesend
retourschip Overschie, Jongman met Antonia Alida Wessels van
Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 22 Februarij
Jan Hendrik Munnik, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Jongman met Johanna Maria Willems van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Maart

Den 1 Maart
Andries Dirksen, van Dantsig Quartiermeester in dienst der E: Compagnie
alhier, Jongman met Jacoba Alida Kampfer van Cabo de Goede Hoop
Weduwe van Jochem Rouwers

April

Den 12 April
Valentyn van Dapoer van de Caap Vrijgegeven lijfeigen met
Maria Magdalena [mede] van de Caap

Den 19 April
Simon van Henneveld, van Bergen op den Zoom, Extra Ordinair Luite-
nant van de Arthillarie in dienst der E: Compagnie, Jongman met
Anna Maria Heems van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Maij

Den 31 Maij
Lucas Sigismundus Faber, van Middelburg in Zeeland
Boek-houder en gezworen clerq ter Secratarije van Justitie
alhier, Jongman, met Catharina Debora van der Port,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 31 dito (Maij)
Albert Isaac van Bengalen, met Leena Johanna
van Ceijlon, beijde vrijgegeevene lijfeijgenen

Den 21 Junij
Hendrik Andreas Truter, van Cabo de Goede Hoop,
Burger alhier, Jongman, met Catharina
Borgers van Cabo voornt. Wed:w wijlen den burger
Maximiliaan Hendrik Muller

Den 21 dito (Junij)
Frans Andreas Heijdeveld, van Keulen Sold:t in dienst
der E: Comp: alhier, Jongman, met Christina
Louisa Piekhart, van Cabo de Goede Hoop, Jonge
Dogter


Page 15

1761

Den 5 Julius
Johannes Cornelis Heijns, van Cabo de Goede Hoop, Burger
alhier, Jongman, met Helena van Harnsteen, van
Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 19 Julius
d' Eerw: Sijbrandus Abrahami, van Collum in Vrieslandt,
Bedienaar des Goddelijken woordts, Wed:u met Anna
Catharina Dewits van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 19 dito (Julius)
Oloff Godlieb de Wet, van Cabo de Goede Hoop,
Adsistent in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Magdalena Bottiger van Cabo voornt. Jonge
Dogter

Den 19 dito (Julius)
Dirk Hendrik de Mol, van Cabo de Goede Hoop, Burger
aan Stellenbosch, Jongman, met Maria Magdalena
á de Haan, van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 2 Augustus
Stephanus Grove, van Cabo de Goede Hoop, Heemraad
aan Drakensteijn, Wed:r met Elisabeth de Waal,
van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 2 dito (Augustus)
Michiel Hartman, uijt de Paltz, Burger alhier,
Jongman, met Josina van Madagascar, Vrijgegevene
lijf eijgen

Den 9 Augustus
Kenne Nicolaas Volsteedt, van Rendsburg, Adjudant
ende Drilmeester deezes guarnisoens, Jongman, met
Anna Catharina Brandt van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 23 Augustus
Daniel van Rijneveld, van Amsterdam, Adsistent in
dienst der E: Comp:, Jongman, met Anna
Grové van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 30 Augustus
Johan Michel Steijn, van Koningsbergen, Burger alhier,
Jongman, met Hendrina Steenbrugge, van Cabo de
Goede Hoop, Wed:w wijlen den mede burger Fredrik Luijt

Den 6 September
Hendrik Pieter Möller, van Cabo de Goede Hoop,
Adsistent in dienst der E: Comp:, Jongman, met
Margaretha Anna Heijning ,van Cabo voornt.
Jonge Dogter

Den 13 September
Johannes Bresler, van Hessen-Cassel, Constapel in dienst
der E: Comp: met Sara Dreijer, van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 20 Septemb:
Cornelis Jacobus Sanderus, van Roosendaal, Adsistent in dienst der E: Comp:,
Jongman, met Magdalena Wilhelmina van der Swijn van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

- - - - - - - - (Den 20 Septemb:)
Justus Ameling, van Alleindorp aan de Werp in Hessenland, Baas
der Wagenmakers in dienst der E: Comp:, Jongman, met Sibilla
Margaretha Loos van Eijsenag Jonge Dogter


Page 16

1761

Den 27 September
Coenraad Nelson, van Amsterdam, Tweede Opperchirurgijn
deezes Gouvernements, Jongman, met Maria Appolonia Bergh
van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 11 October
Johan Hendrik Vilter, van Hamelen, Vaandrig in dienst der
E: Comp:, Jongman, met Maria Catharina Lamprecht van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 18 October
Jan Adam Rensch, van Meerseburg in Saxen, Burger alhier,
Jongman, met Elisabeth Catharina Lants, van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 8 November
Johan Adam Entzlein, van Popfingen Soldaat in dienst der E: Comp:,
Jongman, met Maria Magdalena Ackerman, van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Op dato (Den 8 November)
Gerrit Hendrik Teulke, van Rolle Burger alhier, Jongman
met Susanna Minnart Floris van Patna

Den 29 Nov:
Casparus van Eerten, van Amsterdam, Ad-
sistent in dienst der E: Comp:, Jongman met
Anna Cornelia Dreijer van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 20 Decembr.
Johannes Guilliam van Helsdingen, van Cabo de Goede Hoop
Burger alhier, Jongman, met Helena Judith Pents, van Cabo
de Goede Hoop, Jonge Dogter

 

Getrouwt te zamen 34 paar

  • Hits: 6011

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions