Skip to main content

Cape Town Marriages 1760

 

Page 11

1760

Den 6 Januarij
Andries Meijer, van Dantzig, Burger alhier, Wedw:
met Francina Janse, van de Caab, Vrijgegevene
leijf eijgen

Den 3 Februarij
Jan Marten Smalberger, van Hanauw, Boode van
Stellenbosch, Jongman, met Maria Jacoba
Greeff van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 10 Februarij
Harm Sijbalda Havinga, van ’t Oldampt, Mattroos
in dienst der E: Comp:, Jongman, met Hendrina
Wilhelmina Mijhuijsen van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 24 Februarij
Jan Rudolph Tim, van Hamburg, Burger alhier, Wed:r
met Maria Magdalena Martens van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 24 dito (Februarij)
Emanuel Warnar, van Stokholm, Burger alhier, Wed:r
met Maria Coetzee, van Cabo de Goede Hoop

Den 6 April
Jan Niemand, van Cabo de Goede Hoop, Burger aan
Stellenbosch, Jongman, met Margaretha Schreuder,
van Cabo voornt. Wed:w wijlen den lantbouwer
Pieter Del Port

Den 13 April
Oloff Bergh, van Cabo de Goede Hoop, Burger-
Lieutenant alhier, Jongman, met Helena
Sara van As van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 25 Maij
d' Eerw: Nicolaas Graaij, van Nieuw-Veen, Bedienaar des
Goddelijken Woordts, Jongman met Margaretha
Jacomina Brommert van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 25 dito (Maij)
Fridrich August Hertog, van Hamburg, Burger alhier,
Jongman, met Juliana Jacobse, van Cabo de Goede
Hoop

Den 1 Junij
Johannes Steijn, van Darmstad, Vaandrig in dienst
der E: Comp:, Jongman, met Anna Elisabeth
Diemer, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 22 Junij
Christiaan Philip Van Heijden, van Jolowe in de
Nieuwe Markt gelegen, Vaandrig in dienst der E: Comp:,
Jongman, met Christina Elisabeth Alleman
van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 22 dito (Junij)
Nicolaas Serteijn, van 's-Hertogenbosch, Zoldaat in
dienst der E: Comp:, Jongman, met Magdalena
Cornelia Vreedenburg van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter


Page 12

1760

Den 22 Junij
David van Ceijlon, met Helena Elisabeth, van
Ceijlon beijde vrijgegeevene lijfeijgenen

Den 20 Julij
Willem Jantz van Bengalen, Vrijgegeeven lijf eijgen
met Juliana van de Caab, Wed:w van de vrijzwart
Arij Adriaans

Den 3 Augustus
Jan Andries Horak, van Alterdam, Ondercoopman
ende Landdrost van Swellendam, Wed:w met
Johanna Christina Haak, van Cabo de Goede Hoop
Wed:we wijlen den burger Pieter Paulus Groenenberg

Den 31 Augustus
Johan Coenraad Marneerigh, van Krimberg, Burger
alhier, Jongman, met Magdalena Combrink,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 7 September
Johan Hendrik Merkling, van Soest, Ondermeester
in 's E: Comp: hospitaal alhier, Jongman, met
Johanna Aletta Cromhout van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 14 September
Jan Hendrik Christoffel Smidt, van Magdeburg,
Burger alhier, Jongman, met Maria Juliana
Janse, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 21 September
Dirk Westerhoff, van Amsterdam, Boekhouder ende
Zoldij-overdrager in dienst der E: Comp: alhier, Jongman
met Maria van der Heijde, van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 21 dito (September)
Ernst Klijnsmidt, van Frille, Vlaggeman in dienst
der E: Comp:, Wed:r met Cornelia Catharina van
de Caab, Vrijgegevene lijf eijgen

Den 21 dito (September)
Willem Strikke, van Ham, Burger alhier, Jongman
met Dorothea van Batavia, Vrijgegevene
lijf eijgen

Den 28 September
Jacob Wimmer, van Hausheijm, Burger alhier,
Jongman met Rachel van de Caab, Vrijgeveeven
lijfeijgene

Den 28 dito (September)
Jan Abrahamse van de Cust, met Rosina van
de Caab, Beijde vrijgegene lijfeijgene

Den 12 October
Jan Anthonij van Eerenkroon, van Rendsburg,
Zold:t in dienst der E: Comp: alhier, Jongman, met
Elisabeth Smidt, van Cabo de Goede Hoop

Den 19 October
Johan Adam Luckaup, van Ernstad in de Bergstraat
bij Darmstad, Loijer in dienst der E: Comp:, Jongman
met Johanna van Staden van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter


Page 13

1760

Den 26 dito (October)
Johannes Karnspek, van Cabo de Goede Hoop, Jongman
met
Engela Maria Rhenius van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 26 dito (October)
Johan Peter Voges, van Bronswijk, Smidt in dienst der
E: Comp: alhier, Jongman met Petronella Jacoba
Thomasse van de Caab, Vrijgegevene lijfeijgene

Den 26 dito (October)
Johan Diderik Kinneke, van Halberstadt, Draaijer
in dienst der E: Comp:, Jongman, met Johanna
Maria van Bengalen,Vrijgegevene lijfeijgen

Den 9 November
d' eerwaarde Joannes Petrus Serrurier, van
Hanau, Bedienaar des Goddelijken Woordts alhier
Jongman, met mejuffr. Magdalena Elisabeth
Tiemmendorff van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 9 dito (November)
Johannes Jacobus Doeksteen, van Magdenburg,
's Heeren Geweldiger alhier, wed:w met Catharina
Dorothea Kris van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 16 November
Frederik Huijsheer, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Jongman, met Josina Thomasse, Jonge Dogter, van Cabo
voornt.

Den 23 November
David van Macasser; met Elizabeth Flora van
Mandhar, beijde vrijgegeevene lijfeijgenen

Den 30 November
Johan Carl Winterbach, van Cleeff, Burger alhier, Jongman
met Maria Wendel, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 30 dito (November)
Johan George Stadeler, van Anspach, Zoldaat in dienst
der E: Comp:, Jongman, met Catharina Helena
Haushamer, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 7 December
Bernardus Mullardt, van Doesburg, Burger alhier,
wed:r met Catharina Maria Magetski, van
Nimweegen, Wed:w wijlen den mede-burger Nicolaas
van Blerk

Den 14 December
Joseph Wolfskrober, van Weenen, Burger alhier,
Jongman met Elsabe Thijssen van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 14 dito (December)
Philip Heger, van Hanover, Burger alhier, Jongman,
met Anna Christina Piek van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter


Getrouwt te zamen 37 paar

 

  • Hits: 5666

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions