Skip to main content

Cape Town Marriages 1758

 

Page 4

1758

Den 15 Januarij
Johannes Cornelius van der Spuij, van Cabo de Goede
Hoop, Adsistent in dienst der E: Comp:, Jongman met
Magdalena de Waal van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 15 dito (Januarij)
Christiaan Frederik Matthés, van Potsdam, Soldaat
in dienst der E: Comp:, met Elsje Sophia Brand, van
Cabo de Goede Hoop

Den 5 Febr:
Pieter Ellinkhuijsen, van Amsterdam, Boekhouder, en
gewezene Secunde van Amedabaath, Jongman, met
Adriana van Eijsden, Wed:we wijlen den e: schipper
Frans Ravensberg

Den 12 dito (Febr:)
Pieter Heckarot, van Wijsenburg, Zold:t in dienst der
E: Comp:, Jongman, met Sara Martens van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 26 Februarij
Jacob Kamp, van Amsterdam, Burger alhier, Jongman
met Elizabeth Arendse van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 12 Maart
Remmaus Harders, van Wolthuisen, Bedienaar des
Goddlijken Woords, Jongman, met juff:rw Petronella van
Rheede van Oudshoorn van Es, Wed:we wijlen den eerw:
predikant Johannes Werndleij

Den 19 Maart
Johan Arend Redeker, van Schomburg, Burger
alhier, Jongman, met Florentina van de Caab
Wed:w van Johan George Frik

Den 26 Maart
Andries Grove, van Cabo de Goede Hoop, Sold[aat]
in dienst der E: Comp:, Jongman, met Aletta
Maria Heijns van Cabo voornt. Jonge Dogter


Page 5

1758

Den 2 April
Johannes Spruijt, van Uijtrecht, Coxm:
in dienst der E: Comp:, Wed:w met
Apellonia van de Caab, laast Wed:w
Jonas Hendriks

Den 23 April
Hendrik Maurits Christoff Raetser
van Stenhoorn in ’t Hanovertze, Vaandrig
in dienst der E: Comp: Jongman,
met Samilia Maria Jacoba
Arentz van Grote Gast in Oostvriesland,
Jonge Dogter

Den 23 dito (April)
Jacobus van Granen, van Cabo de
Goede Hoop, Burger alhier, Wed:r
met Maria Sophia Beijers van
Cabo voornt.

Den 7 Maij
Johannes Casparus Lotter, van Cabo
de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Johanna Catharina van Kerken
van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 7 dito (Maij)
Simon Willemsz, van Cabo de Goede
Hoop, Matroos in dienst der E: Comp:
Jongman met Barbara Sara
van de Caab, Vrijgegeven lijf eijgen

Den 13 Maij
Coenraad Groenewald Coenraadsz:
van Cabo de Goede Hoop, Burger
aan Stellenbosch, Jongman, met
Johanna Susanna Faurie van
Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 28 Maij
Godlieb Berend, van Groot Zerbst,
Metselaar in dienst der E: Comp:
Jongman, met Elisabeth Pietersz
van Cabo de Goede Hoop, Wed:w van
Jan de Jager

Den 11 Junij
Dirk van der Schijff, van Cabo de Goede
Hoop, Burger alhier, Wed:w met
Sophia Magdelena Schröder van
Zurich


Page 6

1758

Den 25 Junij
Marten Braatman [Burg], van Braak
Burger alhier, Jongman met Catharina
Elisabeth Jansen, van Cabo de Goede Hoop Jonge Dogter

Den 25 dito (Junij)
Stephanus Beijer, van Wirtsburg, Pompemaker in dienst
der E: Comp:, Jongman met Amelia Schetslerin
van Cabo de Goede Hoop, Vrijgegeeven lijf eijgen

Den 25 dito (Junij)
Johannes Janssen, van Bengaalen Matt:rs in dienst
der E: Comp:, Jongman met Dorothea van Bougis,
Vrij gegeeve lijf eijgen

Den 25 dito (Junij)
Pieter de Westkust, Vrijzwart met Maria
van Balij, Vrijgegeeve lijf eijgen

Den 2 Julij
Jan Christoffel Kuuhl, van Magdeburg,
met Anna Maria Piek van Cabo de Goede Hoop,
Wed:w wijlen den landbouwer IJsbrand van Copp[en]

Den 9 Julij
Daniel de Bordes, van Amsterdam, Onderkoopman
in dienst der E: Comp:, Jongman, met Catharina
Cornelia Blanckenberg van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 9 dito (Julij)
Jacob Fredrik Bek, van Wirtenberg Stutgart,
Adsistent in dienst der E: Comp: Jongman met
Magdalena Dorothea Kemerling, van Cabo voornt.
Jonge Dogter

Den 23 Julij
Pieter Barendsz Meijer, van Cabo de Goede Hoop
Burger alhier Jongman, met Frederica
Zappel, van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 13 Augustus
Johannes Michael Stigling, van Erfurth, Burger alhier,
Wed:w met Hendrina Cecilia Hessen van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 20 Augustus
Robbert Ilson, van Dobbesaid, Bootsmans-maat
op ’t Comp: werff alhier, Jongman, met Sara
Cornelisz van de Caab, Vrijgegeeven lijf eijgene

Den 27 Augustus
Michiel de Kock, van Cabo de Goede Hoop, Burger
alhier, Wed:wr met Johanna Catharina Smuts, van
Cabo voornt. Weed:w wijlen den Oppersieken-vader
van 's Comp: hospitaal alhier Johannes
Tesselaar


Page 10

1758

Den 27 Augustus
Johan Pier Kepler, van Hesen Cassel
Burger alhier, Jongman, met Petronella
de Vries van Cabo de Goede Hoop, Wed:w
wijlen den burger Arendt Robbert Schot

Den 3 September
Carel Christoph Rijkvoet, van
Ligten-Steijn in Saxen, Burger
alhier, Wed:wr met Maria Deliana
Heijns, van Cabo de Goede Hoop, Jonge
Dogter

Den 24 Septemb:
Evert Schutte, van Campen, Burger
alhier, Jongman, met Maria
Colijn van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

Den 15 October
Johannes Jonsz, van Batavia,
Vrijzwart alhier, Jongman, met
Rosetta van Bengalen, Weduwe
van Arend Balij

Den 29 October
Dirk Suijdergriem, van Stokholm
Onderstuurman in dienst der
E: Comp:, Jongman, met Lamie
Cornelia Tas van Amsterdam,
Jonge Dogter

Den 5 Novemb:
Johannes Gerhardus Heufke, [Jongm:] van Cabo de Goede [Hoop]
met Jacomina Schalkwijk van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 10 December
Aaron van Java, Vrijzwart, Jongman
met Christina Thomasse van Cabo
de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 24 December
Petrus Johannes Voorwerk, van Amsterdam,
Adsistent in dienst der E: Comp. Alhier
Jongman, met Maria de Bode van
Schiedam, wed:w wijlen den burger-
luijtenant Jacobus Cuijlets

Den 24 dito (December)
Hendrik Adolf Schreuder, van
Brandenburg Minden, Burger
alhier, Jongman met Louisa Smit
van Cabo de Goede Hoop, Wed:w wijlen den
burger Jan Willem Jansz


Getrouwt te zamen 36 paar

 

  • Hits: 5699

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions