Skip to main content

Cape Town Marriages 1757


Naam Register
        der
Perzoonen die in den Huwelijken Staat bevestigt zijn:
beginnende den 17 Januarij A:o 1757


 

Page 1

1757

Den 9 Januarij
Is alhier getrouwt Maarten Smidt, van
Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman;
met Engela Elisabeteh Loubser van Cabo
voornt. Jonge Dogter

Den 23 Januarij
Willem van Kakerken, van Breda, Burger alhier,
Weed:w met Elisabeth van den Berg van Cabo
de Goede Hoop, Wed:e wijlen den burger Carel
Titus Just

Den 30 Januarij
Semi van Mandar met Rachel van de Caab
beijde vrijgegeeven lijf eijgen

Den 20 Februarij
Huijbert Gaasbeek, van Bloemendaal, Burger alhier,
Jongman; met Elisabeth Ligtenberg van Cabo de
Goede Hoop, Weed:w wijle Sweris Cornelis

Den 10 April
Hermanus Keeve, van Haarlem, Brandmeester alhier,
Weed:w met Johanna Christina de Litsch van
Cabo de Goede Hoop, Weed:w wijlen den bombardier
Willem Nusser

Den 10 April
Johannes Abrahamsz, van Cabo de Goede Hoop, Vrijgegeeven
lijf eijgen; met Elisabeth Adamsz van Cabo
voornt. weed:w van Adam Paulsen

Den 1 Maij
Hendrik Christoffel Preske, van
Erforth, Baas thuijnier in dienst E: Comp:,
Jongman; met Johanna de Wet van
Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 8 dito
Pieter Schalck van der Merve, van Cabo de Goede Hoop, Burger
aan Stellenbosch, Wed:r met Elizabeth Kuun van Cabo voorn:
Jonge Dogter

Den 5 Junij
Jacobus Alexander la Febre, van Cabo de Goede Hoop,
Burger alhier, Jongman, met Christina Jacoba de Wet
van Cabo voorn:t, Jonge Dogter

Den 13 dito
Harmen van Oelen, van Bremen, Burger alhier, Jongman, met
Johanna Rebecca Jansz van Cabo, Wed:we van Daniel Danielsz

Den 19 dito
Hendrik Herbst, van Hessencassel, Baas molenaar in
dienst der E: Comp., Jongman, met Anna Elizabeth
van der Schelden, van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

 

Page 2

1757

Den 10 Julij
Henning Joachim Prehn, van Hamburg, Burger Raad
alhier, Weed:w met Sara Vessuup van s' Gravenhagen
Wed:w wijlen den E: Captn. Lt. Militair Wijnand Willem
Muijs

Den 10 dito
Jan Jacobsz, van Terveer, Brandmr. alhier, Weed:w
met Margaretha van der Trans, van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 10 dito
Jurgen Janszen, van Holsteijn, Burger alhier
Wed:w met Pieternella van der Linden van Cabo
de Goede Hoop

Den 31 dito
Pieter Broeders, van Tonderen, Burger alhier, Jongman
met Maria Strand van Amsterdam, Wed:we wijlen den
burger Hendrik Schrik

Den 14 Aug.
Gores Jansz:n van Middelkoop, van Vianen, Boschieter in dienst
der E: Comp. Alhier, Jongman, met Johanna Cornelia
Valentijn van Cabo de Goede Hoop

Den 21 Aug.
Denijs Aillé van Cabo de Goede Hoop, Mattroos in dienst
der E: Comp., Jongman met Engela Maria de Kat van Cabo voornt.
Jonge Dogter

Den 4 September
Jan Hendrik Hofmeijer, uijt het Graafschap Lingen,
in ’t Caspel Ippenbuuren, Baas van 's E: Comp:s post
de Schuur, Jongman; met Magdalena Elisabeth
van Elsdingen van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 18 Septemb.
Hans Christiaan Waal, van Strelits, Burger alhier,
Jongman; met Christina Gerrits van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 25 Septemb.
Jan Christoffel Brookruk, van Swarstburg, Burger alhier,
Jongman; met Christina Stoklvliet van Cabo de Goede
Hoop, Wed:w wijlen den mede burger Jan Smittenberg

Den 9 October
Martinus Christoffel Botha, van Cabo de Goede
Hoop, Burger aan Zwellendam, Jongman
met Sara Maria Barnart van Cabo voornt.
Jonge Dogter

 

Page 3

1757

Den 16 October
Jan Christoffel Telle, van Saxen Eijsenach, Baas
der burger timmerlieden in dienst der E: Comp:
alhier met Catharina Carstens van Cabo de
Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 23 October
Jacob Schouten, van Amsterdam, Opperstuurman
in dienst der E: Comp:, Jongman; met Eijda Cornelia
Magetskij van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 13 November
Johan Nicolaas Springer, van Langewiesen, Burger
alhier, Jongman; met Dorothea Sophia van de
Caab, Vrijgegeeven lijf eijgene

Den 11 December
Johan Hendrik Gerhard, van Roda, Burger alhier,
Wed:w met Eva Moles van Cabo de Goede Hoop

Den 18 December
Paulus Henricus Eksteen, van Cabo de Goede Hoop
Burger alhier, Jongman; met Elsabe Gildenhuijs,
van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 18 dito
Johan Coenraad Gie, van Zurich, Burger alhier, Jongman
met Engela Johanna Leij, van Cabo de Goede Hoop,
Jonge Dogter

 

Getrouwt te zamen 27 paar

 

  • Hits: 6158

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions