Skip to main content

Cape Town Marriages 1771

 

Page 38

1771

Den 6 Januarij
Jan Fredrik Wilsenagh, van Klein Mansleben bij Maagdeburg Sergeant in 's
Comp:s dienst, Jongman, met Aletta Hendrina Müller van Cabo de Goede Hoop
Jonge Dogter

Den 20 Januarij
Godfried Molke, van Tommitszou bij Torgau in Saxen, Burger alhier, Jongman, met
Sophia Maria Clagman van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 20 Januarij
Johan Herman Peo, van Muninghausen, Wagenrijder in 's Comp:s dienst, Jongman, met
Johanna Magdalena Scholts van de Caap

Den 17 Maart
Egbert van Karnebeek, van Amsterdam, Adsisten Carga bij 's E: Comp: Vaart en Handel op C[hina],
Jongman, met Catharina Magdalena la Fon van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

 

Page 39

1771

Den 7 April
Pieter Diderik Boonacker, van Bergen op de Zoom, Jongman
met Geertruijda Susanna Meijboom van Cabo de Goede
Hoop, Wed:w can den eerwaarde predikant aan Cabo de
Goede Hoop, Christiaan Benjamin Nolteler

Den 7 April
Johan Michiel Huck, van Straatsburg. Huijstimmerman
in 's Comp: dienst, Jongman, met Anna Christina de
Weege van de Caab

Den 28 April
Jurie Johannes Gildenhuijs, van Cabo de Goede Hoop, Burger
aan Stellenbosch, Jongman, met Anna Fourie van
Cabo de Goede Hoop voornm: Jonge Dogter

Den 5 Junij [Den 30 April]
Johannes Martinus Holtman, van Mastricht, Burger
alhier, Jongman met Sara Gobregts van Cabo de Goede
Hoop, Jonge Dogter

Den 2 Junij
Gregorius Rens, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Jongman met Anna Catharina Greeff van
Cabo voorn:t Jonge Dogter

Den 16 Junij
Johannes Combrink, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier,
Jongman met Johanna Elizabeth Essler van Cabo
voorn:t Jonge Dogter

Den 21 Julij
Josephus Anthonius Bekker, van Pfaffendorff, Ondermeeter in 's E: Comp: hospitaal,
Jongman, met Johanna Elisabeth Muller van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 21 Julij
Daniel Nicolaas Deuring, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Anna Martha Beneke van Cabo voornt. Jonge Dogter

Den 21 Julij
Ernst Jacobus van Graan, van Cabo de Goede Hoop, Wed:r, Burger alhier,
met Anna Cathrina van Beulinge van Cabo voornt: Wed:we den burger Nicolaas de Kat

Den 21 Julij
Baltus Willem Beets, van Nieuw Brandenburg, Burger alhier, Jongman
met Helena Jansen van de Caap, Wed:we wijlen den burger Fredrik Simon Plagman

Den 28 Julij
Daniel Danielsz van de Caab, Burger alhier, Jongman
met Dina Salomonse mede van de Caab, Jonge Dogter

Den 4 Aug:
Jasper Smit, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman
met Cornelia Maria Mulder van Cabo voornt: Jonge Dogter

Den 25 Aug:
Wilhelm Hoppe, van Luneburg, Burger alhier, Jongman
met Magdalena Greef van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 1 Sept:
Bogislaus Diederich Stoll, van Wolgast, Soldaat in 's E: Comp: dienst,
Jongman, met Johanna Dorothea Hofman van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 1 Sept:
Jan Pijper, van Hanover, Vlaggeman in 's E: Comp: dienst, Jongman met
Magdalena Dorothea van de Caap, Vrijgegeven lijfeigen

Den 8 Sept:
Adriaan Hendrik van Bengalen
met Sara van de Caab

 

Page 40

1771

Den 15 Sept:
Daniel van Reenen, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Wed:r
met Johanna Levina Colijn van Cabo voornt: Wedw: van den boekhouder Johan
Nicolaas Schott

Den 15 Sept:
Fredrik Godhold Holtzappel, van Nauwburg, Adsistent in 's E: Comp: dienst,
Jongman met Anna Martina Heems van Cabo de Goede Hoop, Weduwe wijlen
Simon van Henneveld

Den 6 October
Fredrik Lodewijk Muller, van Brugzaal in den Elzas, Matroos in 's E: Comps:
dienst, Jongman, met
Christina Johanna van de Caap

Den 6 October
Christoffel Danielse van de Caap, Burger alhier, Weduwnaar, met
Johanna Catharina Jansen van de Caap

Den 27 October
Pieter Hendrik van der Lith, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met
Margaretha Catharina Ekkart van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 3 November
Johan Adolph Kuuhl, van Cabo de Goede Hoop, Adsistend in 's Comp: dienst, Jongman met
Susanna Justina D'ailly van Cabo voornoemd Jonge Dogter

Den 3 November
Luder Jonkhoff, van Oldenburg, Burger alhier, Jongman, met
Elsabe Thijssen van Cabo de Goede Hoop, Weduwe wijlen den soldaat Joseph Wolfscröber

 Den 10 November
George Knoop, van Cabo de Goede Hoop, Jongman, met
Josina Martens van Cabo voornoemd, Weduwe wijlen den baas houtkapper Johan 
Christoffel Catslieb

Den 24 November
Claas Jacob Claasen, van Velserwijk, Quartiermeester in 's E: Comp: dienst, Jongman
met
Helena Boomsaaijer van Cabo de Goede Hoop, Jonge Dogter

Den 1 December
Pieter Jurriaan van der Heijde, van Cabo de Goede Hoop, Adsistend in dienst der E:
Compagnie, Jongman, met
Hendrina Helena Laubscher van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 8 December
Johaan Andries van Graanen, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met
Jacoba Christina van Beulingen van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 8 December
Jan Andries Reijneke, van Dessau, Kalkbrander in 's Comps: dienst, Weduwnaar met
Magdalena Barbara Hellard van de Caap

Den 8 December
Assuerus Pieterse, van Warburg, Burger alhier, Jongman, met
Johanna Christina Rekkerse van de Caap

Den 8 December
Jan Balthazar Snop, van Ranspel, Burger alhier, Jongman, met
Anna van de Caap, Vrijgegevene lijfeigene

Den 29 December
Gerhardus Nicolaas Jacobse, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met
Catharina Roos van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

Den 29 December
Melchior Stephanus Frik, van Cabo de Goede Hoop, Burger alhier, Jongman, met
Maria Elisabeth van Graan van Cabo voornoemd, Jonge Dogter

 

Getrouwt 36 paar

  • Hits: 5446

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 622 - Cape Town marriages and memberships 1757-1803, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/2. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 267 of this register.

Citation instructions