Skip to main content

Cape Town Marriages 1706

(page 101 continued)

1706

[3 Feb:]
3 Jan:
Elias Kina van Amst:m jongm:
met Barbara de Savoije van Gent
wed:e wylen Christiaan Elers

Eodm: die: (3 Jan)
Johannes Blankenberg <van Berlijn jongm:> met Catrina
Bouman van Cabo jongd:

31 Jan:
Albert Brons van Osnabrug wed:r
met Dina van Soetermeer uyt Den
Haag, wed:e van Pieter Barilje.

7 Febr:
Ignatius Marée van Calabria
wed:r met Susanna van Veuren
van Cabo jongd:

2 Maij
Pieter Mijer van Amst: jongm:
met Geertruijd Snewind van Cabo
jongd:

23 Maij
William [Elst] jongm: geboortig
uyt de graafschap van Hereford
met Rebecca Maijnard jongd: van
Londen

24 Julij
Lambert Smit van Tiene jongm:
en Maria Schalk van Cabo weduwe
wylen Barent Burgert

page 102 (folio 58v)

25 July
Pieter Cornelis Roelof van Amsterdam
jongm: met Anna Catharina Putters
van Cabo jond:

26 Sept:
Pieter vande Westhuysen van
Brugge wed:aar, met Eva Gerritz
Lichthart van Amst: wed:e wylen Jan Mos

31 Oct:
Jan Aalbert Brons wed:aar van
Osnabrugge met Maria Thomasse
van Iberdim jongd:

7 Nov:
Claas vande Westhuijsen van
Cabo jongm: met Catrina Olivier
van Cabo jongd:

  • Hits: 6293

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 89 through 110 of this register.

Citation instructions