Skip to main content

Cape Town Baptisms 1755

On page 115 an entry for 29 June was inserted between September and October, apparently forgotten on the previous page. Six more entries were added at the end of the year on page 116. These entries are for the following dates during this year: 13 Apr, 13 Jul, 28 Sep, 5 Oct and 16 Nov.
 


page 109
 
Initium
Anno 1755
 
Den 5 Januarij
Jacob,
de vader is Louwrents Bielt
de moeder Rachel Cloppenburg
get: Paul Thijsen ende Catharina Cloppenburg
 
Den 5 dito
Adriana Johanna,
de vader is Stephanus Buijs
de moeder is Maria Elisabeth de Vries
get: sijn Pieter Johannes Bosman ende Johanna Hermina de Vries
 
Den 5 dito
Johannes Christoffel,
de vader is Borgart Rigner
de moeder Hendrina Kromhout
ende Sara Magalena Olofse
 
Den 19 Januarij
Magdalena Wilhelmina,
de vader is Antonij Martens
de moeder is Catharina Martha Bek
 
Den 19 dito
Johannes Gerardus,
de vader is Wenzel Tuchi
de moeder is Levina Vredenburg
als getuijgen sijn geweest Johan Tuchi, en Anna Catharina Vredenburg
 
Den 26 Januarij
Johanna,
de vader is Walter Trapniet
de moeder is Catharina Jacobse
als getuijgen sijn geweest Joost Adolp Schildmeijer, en Maria Jacobse
Sorteerende onder de kerke van het Land van Waveren
 
Den 26 dito
Jacobus Adriaan,
de vader is Jacob van Cijlon
de moeder is Lea van de Caap
als getuijgen sijn geweest Rosetta van Cijlon, en Arij van de Kaap
 
Den 2 Februarius
Wilhelmus,
de vader is Jan Christoffel Klofper
de moeder is Catharina Mulder
getuijgen sijn Pieter Sickels en Maria Mulder
 
Den 2 dito
Elisabeth,
de vader is Dirk Human
de moeder is Susanna Corje
als getuijgen sijn geweest Jacobus Corje, en Elisabeth Human
Sorterenden onder de kerk van het Land van Waveren
 
Den 16 Februarius
Johanna,
de vader is Hendrik Gijsbertus Scholts
de moeder is Margaretha Rackers
als getuijgen sijn Jan Lagrange, en Johanna de Waal
 
Den 16 dito
Christoffel,
de vader is Christoffel Smith
de moeder is Maria van Wijk
als getuijgen sijn Christoffel Smith d' ouwde, en Catharina Lafeber
De ouders van dit kind behooren onder de kerke van Stellenbosch
 
Den 16 dito
Johannes Jacobus,
de vader is Cornelis van Tonderen
de moeder is Susanna van Wijk
als getuijgen sijn Andries van Tonderen, en Abigaël Cornelisse
De ouders van dit kind behooren onder de kerke van 't Land van Waveren
 
7 jongetjes 
5 meijsjes
 

page 110
 
1755
 
Den 16 Februarius
Johanna Catharina,
de vader is Pieter Wijdeman
de moeder is Johanna van Wijk
als getuijgen sijn Jan Christoffel Smit, en Maria van Wijk
De ouders van dit kind behooren onder de kerk van 't Swaarte Land
 
Den 16 dito
Barendina Levina,
de soo gesegde vader is Karel Hervord
de moeder is Anna Catharina Vredenburg
In onecht gewonnen
 
Den 16 dito
Martinus Hendrikse,
is als een bejaarde gedoopt, van de Caab
 
Den 23 Februarius
Louis Theodora,
de vader is Pieter Hacker
de moeder is Jacoba Wilhelmina Decker
als getuijgen sijn Abraham Willem Decker, en Aletta Curtius
 
Den 23 dito
Theodorus Pieter,
de vader is den eerw. heer Gerardus Croeser predikant aan Cabo de Goede Hoop (van Sappermeer)
de moeder is mejuff. Geertruij Sprakel
als getuijgen sijn den heer Pieter Rheede van Oudshoorn, benevens desselvs huijsvrouwe mejuff. Sophia Boessel, en Dirk Sprakel van Amsteldam, en Elisabeth Sprakel van Amsteldam
 
Den 2 Maart
Abraham David,
de vader is Engelbart Muller
de moeder is Geertruij Johanna Gutsche
de getuijgen sijn Jacob Gutsche, en Cornelia van der Mers
 
Den 2 dito
Susanna Maria,
de vader is Mattheijs Greef
de moeder is Susanna Greef
als getuijgen sijn Burgert van Dijk en Maria Greef
 
Den 2 dito
Maria Magdalena,
de vader is Nicolaas Zwart
de moeder is Geertruij Brits
Als getuijgen sijn Hans Jacob Brits en Cornelia Zwart
 
Den 2 dito
Gerrit,
de vader is Jochem Scholts
de moeder is Elisabeth van Wijk
getuijgen sijn Abraham van Wijk, en Cicilia Kriger
De ouders van dit kind behooren onder de kerk van het Land van Waveren
 
Den 2 dito
Jacoba Hendrina,
de soo gesegde vader is Adriaan Bastiaanse
de moeder is Johanna Jacoba van de Caab
 
Den 9 Maart
Geertruijda Johanna,
de vader is Dirk Ruijgrok
de moeder is Maria Magdalena Rasp
als getuijgen sijn Roeloff Ruijgrok, en Anna Maria Roos
 
Den 9 Maart
Margaretha Elisabeth,
de vader is Henning Joachim Prehn
de moeder is Anna Salome Eksteen
als getuijgen sijn Hendrik van der Heijde, Elisabeth Mostert, Aletta Hendrina Prehn, en Hendrik Prehn
 
Den 9 Maart
Wijntjen,
de vader is Johannes Sitters
de moeder is Anna Margaretha Smuts
als getuijgen sijn Christiaan Ackerman en Martha Cornelia Smuts
 
Den 9 Maart
Johan Fredrik,
de vader is Fredrik Christoffel Borgersz
de moeder is Hester Christina Pleunis
als getuijgen Johan Christiaan Lampregt, en Johanna Cornelia Frappe
 
5 jongetjes 
9 meijsjes
 

page 111
 
1755
 
Den 9 Maart
Susanna Margaretha,
de vader is Johan Adolph Kuuhl
de moeder is Susanna Margaretha Coetzer
als getuijgen sijn Salomon van Echten, Johanna Jacoba Coetzer
 
Den 16 Maart
Johanna Jacoba,
de vader is Benjamin Netheling
de moeder is Johanna Lombard
als getuijgen sijn Jacob Fredrik Netheling, en Johanna Snijman wed. Anthonij Lombard
 
Den 16 dito
Cornelis Johannes,
de vader is Reijnier van Rooijen
de moeder is Hester Gouts
als getuijgen sijn Jan la Grange, en Johanna Conterman
De ouders van dit kind behooren onder de lerle van het Land van Waveren
 
Den 23 Maart
Barbara Elisabeth,
de vader is Salomon Bosch
de moeder is Elisabeth de Nijs
als getuijgen sijn Barbara Houk
 
Den 23 dito
Johannes Daniel Martinus,
de vader is Johannes Gijsinger
de moeder is Maria Magdalena van de Kaap
als getuijgen sijn Johan Daniel Jongman, en Antonetta van Macassar
 
Den 23 dito
Anna Maria,
de soogesegde vader is Hendrik Hunder
de moeder is Maria Magdalena van de Kaap
getuijgen sijn Johan Martin Gijsinger
 
Den 28 Maart
Johanna Sophia,
de vader Carel Christoffel Rijkvoet
de moeder Johanna van Ellewe
de getuijgen sijn Anthonij Laurents Snith, en Saare van Laar
 
Den 30 Maart
Adriaan,
de vader is Adriaan Adriaanse
de moeder is Juliana Danielse
de getuijgen zijn Moses de Winster en Rebecca Danielse
 
6 April
Susanna Johanna,
de vader is Johannes van Vueren
de moeder is Johanna Olofse
Als getuijgen sijn Roelof Kampher en Anna Magdalena van Vueren
De ouders van dit kind behooren onder de kerke van 't Lant van Waveren
 
Johannes Hendrikse van de Kaap,
is als een bejaard persoon gedoopt den 6 dito
 
Cornelis Hendrikse van de Kaap,
is als bejaarde gedoopt den 6 dito
 
Dorothea Sophia van de Kaap,
is als bejaarde gedoopt den 6 dito
 
Dorothea . . . van Batavia,
is als bejaarde gedoopt den 6 dito
 
1 comp:s
Josina . . . van Riolagoa,
dese bejaarde slavin is van Comp: weegen gedoopt op den 6 dito
 
Den 13 April
Rebecca Jacoba,
de vader is Hendrik de Grijs
de moeder is Rebecca le Roer
als getuijgen sijn 't kinds ouders
 
Den 13 dito
Jan Andries,
de vader is Jan Zwart
de moeder is Maria Francina Meijhuijsen
als getuijgen sijn Dirk Niemand en Geertruij Visser, Andries Meijer en Femma Meijheijsen
De ouders van dit kind behooren onder de kerke van Stellenbosch
 
4 jongetjes 
7 meijsjes
 

page 112
 
1755
 
Den 13 April
Maria Hendrina,
de vader is Hendrik Oostwald Eksteen
de moeder is Martha Berthault
als getuijgen sijn Hendrik Oostwald Muller en Hendrina Helena Eksteen, en Hendrik Visser
 
Den 20 April
Johan Christiaan,
de vader is Hendrik Christoffel van Wieding
de moeder is Maria Elisabeth Jerf
als getuijgen sijn den heer Johan Raak en Christina Diemer
 
Den 20 dito
Willem Leendertse,
de vader is Adolph Burgers
de moeder is Catharina van Tongeren
als getjuijgen is Johanna Kemerling
 
Den 20 dito
Johan Jacob,
de vader is Johan Jacob Schreuder
de moeder is Johanna Mijn
als getjuijgen sijn Jan Jurgen Schreuder en Elisabeth Schreuder
 
Den 20 dito
Meijndert,
de vader is Meijndert Claasen
de moeder is Dorothea Exterhuisen
Als getuijgen sijn Willem van Wijk en Jacoba Campher
De ouders van dit kind behooren onder de kerke van het Landt van Waveren
 
Den 20 dito
Frederica Elisabeth,
de zoogesegde vader is Hendrik van Westlandt
de moeder is Elisabeth van Geersten
Bescheijden op het schip Voorlandt
 
Den 20 dito
Gijsbertus,
de vader is Johannes Verweij
de moeder is Aletta Olifier
Als getuijgen sijn Gijsbert Verweij en Maria van Nek
 
Den 4 Maij
Johanna Everdina,
de vader is Evert van Schoor
de moeder Catharina Everdina Cruijwagen
de get. zijn Johannes Meijndertse Cruijwagen ende Susanna Cruijwagen
 
Den 4 dito
Johannes Pierterse,
de vader is Louwis Picard
de moeder is Johanna Catharina Mask
de get. Jan Christoffel Kiesselstad ende het kindts moeder
 
Den 4 dito
Johannes,
de vader is Paul Johannes Heijns
de moeder Dina van Deventer
get: Evert Colijn ende Maria Colijn
 
Den 11 Maij
Cornelis Michiel,
de vader is Cornlis Bastroo
de moeder Helena van Graan
get. zijn Michiel de Ruijter ende het kindts moeder
 
Den 11 dito
Christina,
de vader is Johannes Thephilus Rhenius
de moeder Helena Maria van den Heuvel
get. Gerrit Pan ende Judith Alida van Honsdorp, huijsvrouw van den leutenant militair Johannes Isak Rhenius
 
8 jongetjes 
4 meijsjes
 

page 113
 
1755
 
Den 11 dito
Servina van Bengalen,
een bejaarde
 
Den 11 dito
Hendrik van Bengalen,
een bejaarde slaaff van den wel edl. gestr. hr. Rijk Tulbagh
 
Den 11 dito
Christoffel van Boegies      } ende
Leentje van do. (Boegies),  }
beijde bejaarde slaaven van de wedw. juff. Muijs
 
Den 18 Maij
William Ferdinand,
de vader Pieter Baron van Rheede van Oudshoorn
de moeder Sophia Boesses
de get. de hoog wel gebooren heere William Ferdinand Carij, Lord Hunsdon
 
Den 18 dito
Elsje Catharina,
de vader Jan Jacobse
de moeder Anna Catharina Postimus
de get. Albert Postimus ende Femma Postimus
 
Den 18 dito
Elisabeth Theresia,
de vader is Abraham Thomas van Boudijk Immens
de moeder Elisabeth Theresia Visser
getuijgen Carel Carel Christiaan van Jonghem ende Cornelia Maria Immens, geboren Mauregnault
 
Den 25 Maij
Anna Catharina,
de vader is Theodorus Hegers
de moeder Anna Catharina Martens
get. zijn Jasper Martens ende Anna Elisabeth Bockelenberg
 
Den 25 dito
Cornelia Agatha,
de vader is Flores Brand
de moeder is Catharina Adriana van Hoove
get. zijn het kindts ouders
 
Den 25 Maij
Lodewijk,
de zoo gezegde vader is Hendrik van de Caab
de moeder Johanna van de Caab
get. Lodewijk Hartog
 
Den 1 Junij
Jacob,
de vader is Willem van Schoor
de moeder Catharina Elisabeth van Rhenen
get. zijn Jacob van Rhenen de oude, ende Elisabeth Maas
 
Den 1 dito
Maria Elisabeth,
de vader is Pieter Sickels
de moeder Elisabeth Mulder
de getuijgen zijn Laris Erasmus ende Geertruij van der Burg
 
3 jongetjes 
5 meijsjes
 

page 114
 
1755
 
Den 8 Junij
Christina Magdalena,
de vader is Johannes Henricus Blankenberg
de moeder Margaretha van der Heijde
get. Joachim Outjes, Jacobus Johannes de Wet, Geertruijd Christina Alleman ende Maria Josina van der Heijde
 
Den 15 Junij
Johanna Rebecca,
de vader is Adolph Danielsz
de moeder Apolonia Janse
get. zijn Johannes Willem Janse ende Johanna Rebecca
 
Den 4 Julij
Johannes Fredrik,
de vader is Hans Diderik Moor
de moeder is Geertruij de Vries
als getuijgen sijn Piter Leris en Johanna Rossouw
 
Den 6 Julij
Maria,
de vader is Joost Adolph Schildmeijer
de moeder is Maria Jacobse
Als getuijgen sijn Frans Jurgen Lampe en Helena Jacobse
 
Den 13 Julij
Susanna,
De vader is Servaas de Cok
de moeder is Cornelia Smuts
als getuijgen sijn Harmanus Smuts en Maria Wilhelmina Smuts
 
Den 13 dito
Petrus Johannes,
de vader is Andries Sesselaar
de moeder is Elisabeth Christina van Wijngaarden
als getuijge is Pieter van Wijngaarden
 
Den 13 dito
Johannes Hendricus,
de vader is Jan Hendrik Kruger
de moeder is Maria Magdalena van der Mist
als getuijgen sijn Roelof van der Nest en Maria Coetze
 
Den 20 Julij
Johannis Barendt,
de vader is Jan Andreas Truter
de moeder is Maria Kuijperman
als getuijgen sijn Hendrik Andreas Truter, en Catharina Christina Truter, en Gerardus Martinus Truter
 
Den 27 Julij
Dirk Gijsbert,
de vader is Dirk Frank
de moeder is Catharina Stempel Mulder
getuijgen sijn de ouders van 't kindt
 
Den 27 dito
Cornelis,
de vader is Hans Hendrik Tomase
de moeder is Helena Bastroo
als getuijgen sijn Jan Christoffel Cloffers en Catharina Mulder
 
Den 27 dito
Zophia,
de vader is Lambert van der Poel
de moeder is Maria Elisabeth van Staden
als getuijgen sijn Jonas van der Poel en Sophia Meijburgh
 
Den 27 dito
Susanna,
de vader is Floris de Cok
de moeder is Catharina Eijkenstroom
als getuijgen sijn Harmanus Smuts en Johanna Janse
 
Den 27 dito
Dina,
sijnde een bejaardt persoon van de Caap, slavin van de weduwe Akkerman
 
6 jongetjes 
[6] meijsjes
 

page 115
 
1755
 
Den 10 Augustus
Antonia Alida,
de vader is Reijnier Lafebre
de moeder is Antonia Alida Lever
als getuijgen sijn Michiel Basson en Maria Meijn
 
Den 10 Augustus
Johan Hendrik,
de vader is Willem Hendrik Muijsenaar
de moeder is Adriana Ruijgrok
als getuijgen sijn Hendrik Ginsenbergh en Susanna Lasagie
 
Den 24 Augutus
Maria Susanna Catharina,
de vader is Diderik Johan Schook, onderkoopman in dienst der ed: comp:
de moeder is Margaretha Barbara Heems
Als getuijgen sijn mejuf. Maria Möller, weduwe wijlen den onderkoopman in voorn:e Martinus Heems; den wel edele en gestrengen heere Mr. Diderick Schook advocaat viscaal der Provintie Gelderland en siderende tot Arnhem, als geweesene gemaal van vrouwe Susanna Catharina van Bree
 
Den 24 dito
Pieter Pieterse,
de vader is Pieter van Bengale
de moeder is Johanna Sara Sal
als getuijgen sijn Cornelis Sal en Cornelia Lubbe
 
Den 24 dito
Geertuij Willemina, (onegt)
de sogenaamde vader is Jan Petelje
de moeder is Johanna Wilkens
als getuijgen sijn Jan Pieterse en Aaltje Pieterse
Dit kind is in onecht gewonnen
 
Den 31 Augusttus
Poulus,
de vader is Poulus Artooijs
de moeder Maria Marik
get: Christiaan Marik ende Sara Fereijne
 
Den 21 September
Michiel,
de vader is Michiel Smuts
de moeder is Susanna de Cock
als getuijgen sijn Harmanus Smuts en Claara Anna Harting
 
___________________________
Den 29 Junij
Aeltje,
de vader is Hendrik van der Heijden
de moeder Elisabeth Mostert
getuijgen Hendrik Oostwalt Eksteen ende Aeltje van der Heijde
Dit moet op de voorgaande pagina staan
___________________________
 
Den 26 October
Daniel Godfried,
de vader is Daniel Isaachse
de moeder Elisabeth Dithart
get: Godfried Wend ende het kindts moeder
 
Den 2 November
Alexander,
de vader is Michiel van Breda
de moeder Wilhelmina de Cok
get: zijn Jacobus Blankenberg ende Anna Catharina Blankenberg
 
Den 9 November
Hermanus Barent,
de vader is Barent Meijer
de moeder Maria van der Scheijff
get: zijn Nicolaas van der Scheijff ende Sebella Pretores
 
7 jongetjes 
4 meijsjes
 

page 116
 
1755
 
Den 16 November
Johannes Jacob,
de vader is Hieronijmus Hendrikse
de moeder Louisa Scheffer
get: Jacob Scheffer ende Johannes Hendrikse
 
Den 23 November
Johannes,
de vader is Dirk de Jong
de moeder Johanna Barbara Oberholster
get: het kindts ouders
 
Den 30 November
Engela Appellonia,
de vader is Oloff Martini Berg
den moeder Egberta Boesses
de get: juff. Maria Blankenberg, wed. de Wet
 
(The above entry appears to be the last one for the year 1755. Those following below are entries of earlier dates for the same year that apparently to have been forgotten at the time.)
 
___________________________
Den
[Pieter Albertus]
[de vader is Johannes van der Riet]
[de moeder Maria Barthault]
[getuijgen Hendrik Oostwald Eksteen en Martha Barthault]
(the entry above belongs to the following year, 1756)
 
Den 13 April
Johanna,
de vader is Cornelis van de Westhuisen
Claudina Engelbrecht
de getuigen zijn Johannes van de Westhuisen en Hendrina van de Westhuisen, [dan]
 
Den 13 Julij
Dirk Gijsbertus,
de vader is Dirk Verweij, en
Susanna Francina van Aarden
de getuijgen zijn Gijsbert Verweij en Maria van Nek
 
Den 28 Sept.
Gerrit,
De vader is Johannes Mostert
de moeder Neeltje van Os
de getuigen zijn Johannes Pool en Aletta Elizabeth Mosterd
 
Den 28 Sept.
Anna Catharina,
de vader is Christoffel Smit
de moeder Hilletje Laubser
de getuigen zij Nicolaas Laubser en Anna Catharina Fijt
 
Den 5 Octobr.
Jacob,
de vader is Jacobus van Rheenen
de moeder Maria Franken
de getuigen zijn Jacob van Rheenen en Johanna Scherman
 
Den 16 Nov.
Elizabeth,
de vader is Adriaan Heuningh
de moeder Elizabeth Artoijs
de getuigen zijn ouders voornt.
 
_________________________
 
 
  • Hits: 10455

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 606 - Cape Town baptisms 1743-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/3. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The baptisms cover pages 1 through 134 of this register.

Citation instructions