• Tuis
  • Bible Collection

Bygevoegde Bybel foto’s gedurende September

BybelsGedurende die afgelope paar maande het ons  ‘n wonderlike aantal Bybel  foto’s van skenkers ontvang – hier is solank  diè wat reeds in September by ons Bybel versameling gevoeg is.

Ons innigste dank aan al ons bydraers: Billy Baard, Willie Breet, Ockert Malan, Riana le Roux, Leslie Duckworth, Alice Boshoff, Joost Hogewoning, Sam Basch en Hennie Nel.

Druk E-Pos

Vier Bybels is by die eGGSA se kolleksie bygevoeg

Botma bibleFoto’s van die 4 Bybels is bygeveoeg by die eGGSA kolleksie: BOTMA Abraham Carel, Cornelis Zoon en Anna Sophia Magareta MALAN, David Dochter getroud 3 Jul 1854; KRUGER Gert Lodewyk 1882-1957 en sy vrou Hester Hendrina AUCAMP 1884-1961; REDELINGHUIJS George Frederik en Helena Johanna LEROUX, getroud 11 November 1895; VAN HEERDEN Isaac Petrus Jacs.Sts.Zoon en Geertruida Maria AURET, getroud 1 Maart 1836; VAN WIJK Petrus Lodewikis Julie 30 1876.

Ons betuig dank aan Allan Carson, Dirk van Heerden, Riana le Roux en Adriaan Redelinghuys.

Druk E-Pos